Conţinut site

Noutăţi

Referitor la: propuneri de modificare proiect Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

Publicat în: 09.01.2019

ianuarie 2019

Asociația Nevăzătorilor din România, structură națională reprezentativă a deficienților de vedere, cu peste 60.000 de membri, recunoscută ca având statut de utilitate publică, vă transmitem propunerile noastre de modificare la proiectul Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap.

Astfel, pentru respectarea și facilitatrea drepturilor la transport pe care persoanele cu deficiență vizuală le au în țara noastră conform legislației în vigoare, considerăm că următoarele aspecte sunt de o deosebită importanță:

• Tipărirea centralizată a biletelor de călătorie, nu la nivelul fiecărui județ în parte; un exemplu în acest sens este biletul unic de călătorie pentru pensionari;

• Decontarea centralizată a biletelor de călătorie pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât acestea să fie valabile pe întreg teritoriul țării;

• Condiționarea eliberării licenței de transport, pentru companiile de transport auto, de acceptarea biletelor de călătorie pentru persoanele cu dizabilități;

• Menținerea posibilității beneficiarilor de bilete de călătorie pentru personae cu dizabilități de a-și întrerupe călătoria timp de până la trei zile, reluând-o cu același bilet.

Vă rugăm să vă aplecați cu atenție asupra acestor propuneri, întrucât soluționarea lor favorabilă înseamnă, pentru acest act normativ, reglementarea autentică a problemelor de transport cu care se confruntă deficienții d evedere din România.

Anexăm prezentei modificările propuse la textul hotărârii de Guvern.

Cu deosebită stimă,

PREȘEDINTE

Tudorel TUPILUȘI

Propuneri modificare/completare proiect Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

Nr. crt.

Proiect H.G. forma aflată în dezbatere

Propunere A.N.R.

Observații

Secțiunea a 2-a

Operatorii de transport interurban

Art. 5. (1) Operatorii de transport interurban pot presta serviciile de transport numai în baza Convențiilor încheiate cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene respectiv ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare DGASPC, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Secțiunea a 2-a

Operatorii de transport interurban

Art. 5. (1) Operatorii de transport interurban pot presta serviciile de transport numai în baza Convențiilor încheiate cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene respectiv ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare DGASPC, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Încheierea unei convenții cu DGASPC-urile județene pentru acceptarea biletelor de călătorie ale persoanelor cu dizabilități constituie o condiție obligatorie a acordării licenței de transport.

Convenția încheiata cu DGASPC-urile județene respectiv ale sectoarelor municipiului București este valabila pentru toate judetele unde transportatorul are licente de transport. 

1. Biletul unic de călătorie pentru persoanele cu dizabilități trebuie să fie tipărit centralizat, asemeni biletelor eliberate prin Casa de Pensii;

2. Biletul unic de călătorie

pentru persoanele cu dizabilități trebuie să fie valabil pe întregul teritoriu al României, nu doar între județe care încheiate convenții;

3. Biletul unic de călătorie pentru persoanele cu dizabilități este menit să lărgească, nu să limiteze opțiunile de transport, motiv pentru care el trebuie să prevadă posibilitatea întreruperii și reluării călătoriei, așa cum o stipulează actualele bilete valabile pentru transportul feroviar.

Art. 10.

(13) Biletele de călătorie gratuită se tipăresc de către DGASPC, costul tipăririi fiind suportat din bugetul acestuia.

Art. 10.

(10) Seria biletului de călătorie gratuită este stabilită de către DGASPC și tipărită de către Ministerul Transporturilor, conform alin.(11).

(13) Biletele de călătorie gratuită se tipăresc centralizat de către Ministerul Transporturilor, pe baza solicităriilor DGASPC-urilor județene. Costul tipăririi acestora sunt suportate integral de către DGASPC-urile județene care le solicită.

*se vor adapta în mod analog toate articolele referitoare la tipărirea biletelor de călătorie pentru persoanele cu dizabilități.

Art. 11. (1) Eliberarea biletului de călătorie gratuită se face de către DGASPC numai în baza cererii persoanei cu handicap sau reprezentantului legal, după caz, pentru categoriile de persoane menționate la art.1 lit. a), b), c) și e) sau în baza cererii asistentului personal menționat la art.1 lit. d).

Art. 11. (1) Eliberarea biletului de călătorie gratuită se face de către DGASPC numai în baza cererii persoanei cu handicap sau reprezentantului legal, după caz, pentru categoriile de persoane menționate la art.1 lit. a), b), c) și e) sau în baza cererii asistentului personal menționat la art.1 lit. d) ori în baza cererii organizației reprezentative cu care DGASPC are un protocol încheiat în acest sens.

Art. 13.

(8) Biletele de călătorie gratuită eliberate în anul 2018 care încep perioada de valabilitate la data anterioară datei de 1 februarie 2018, vor începe valabilitatea pe

data de 1 februarie 2018.

8) Biletele de călătorie gratuită eliberate în anul 2018 a căror valabilitate începe cu luna ianuarie 2018, vor putea fi utilizate numai începând cu 01 februarie 2018.

Art. 15. (1) La efectuarea unui drum pe baza biletului de călătorie gratuită, pentru sensul dus sau pentru sensul întors, persoana este obligată să prezinte și cuponul principal împreună cu cuponul dus sau cuponul întors.

(2) Persoanele sunt obligate să folosească cuponul dus și cuponul întors între aceleași stații înscrise în rubricile „de la stația” - „la stația”, cu respectarea sensului de mers: stația trecută la rubrica „de la stația” pe cuponul principal și cuponul dus va

fi identică cu cea trecută la rubrica „până la stația” pe cuponul întors și stația trecută la rubrica „până la stația” pe cuponul principal și cuponul dus va fi identică cu cea trecută la rubrica „de la stația” pe cuponul întors.

(3) Persoanele sunt obligate să folosească întâi cuponul dus apoi cuponul întors.

În cazul în care cuponul întors nu este folosit pentru întoarcerea din călătoria inițială, acesta nu va mai fi folosit pentru o altă călătorie. În cazul în care persoana folosește prima oară cuponul întors, cuponul dus nu se va mai folosi pentru o altă călătorie

ulterioară celei de întors.

(4) Biletul de călătorie gratuită nu dă dreptul la întreruperea, amânarea sau renunțarea la călătorie. În cazul în care persoana întrerupe, amână sau renunță la

călătorie, se va folosi un alt bilet de călătorie gratuită.

Art. 15. (1) La efectuarea unui drum pe baza biletului de călătorie gratuită, pentru sensul dus sau pentru sensul întors, persoana este obligată să prezinte și cuponul principal împreună cu cuponul dus sau cuponul întors.

(2) Persoanele sunt obligate să folosească cuponul dus și cuponul întors între aceleași stații înscrise în rubricile „de la stația” - „la stația”, cu respectarea sensului de mers: stația trecută la rubrica „de la stația” pe cuponul principal și cuponul dus va

fi identică cu cea trecută la rubrica „până la stația” pe cuponul întors și stația trecută la rubrica „până la stația” pe cuponul principal și cuponul dus va fi identică cu cea trecută la rubrica „de la stația” pe cuponul întors.

(3) Persoanele sunt obligate să folosească întâi cuponul dus apoi cuponul întors. În cazul în care cuponul întors nu este folosit pentru întoarcerea din călătoria inițială, acesta nu va mai fi folosit pentru o altă călătorie. În cazul în care persoana folosește prima oară cuponul întors, cuponul dus nu se va mai folosi pentru o altă călătorie

ulterioară celei de întors.

(4) Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la o întrerupere de până la trei zile a călătoriei. În cazul în care persoana întrerupe călătoria, se va folosi același bilet de călătorie gratuită.

Art.16.

(6) La efectuarea unui drum pe baza biletului de călătorie gratuită, operatorul de transport interurban este obligat să completeze următoarele date:

a) rubricile „de la stația”, „la stația” pe cuponul principal și pe cuponul dus sau întors aferent sensului. Stațiile înscrise vor reprezenta întocmai stațiile la care

persoana s-a urcat, respectiv a coborât din mijlocul de transport;

Art.16.

(6) La efectuarea unui drum pe baza biletului de călătorie gratuită, operatorul de transport interurban este obligat să completeze următoarele date:

a) rubricile „de la stația”, „la stația” pe cuponul principal și pe cuponul dus sau întors aferent sensului. Stațiile înscrise vor reprezenta întocmai stațiile la care

persoana s-a urcat, respectiv a coborât din mijlocul de transport;

Utilizatorul biletului gratuit are dreptul de a urca, respectiv de a cobori din mijlocul de transport interurban la oricare din stațiile aflate pe ruta dintre stațiile înscrise pe talonul principal.

Art.17. (1) Operatorii de transport interurban întocmesc lunar borderoul de decont cu decontul serviciilor efectuate pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, cu

modificările și completările ulterioare, pentru fiecare DGASPC cu care au încheiată convenție, pentru anul și luna precedente, numit în continuare borderou de decont.

Art.17. (1) Operatorii de transport interurban întocmesc lunar borderoul de

decont cu decontul serviciilor efectuate pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare DGASPC pentru anul și luna precedente, numit în continuare borderou de decont.